Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • การสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560
  • โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
  • การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
  • การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
  • king10
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  • กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 132 คน
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมดเขตเสนอชื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐...
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
16 กันยายน 2559
กิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559...
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
30 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 1301 คณะเภสัชศาสตร์...
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับขวัญและปฏิญาณตนนิสิตใหม่
30 สิงหาคม 2559
อ่านข่าวทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาทดลองใช้งานเว็บไซต์ ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์
12 มกราคม 2560
ขยายเวลาทดลองใช้งานเว็บไซต์ ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์ บัดนี้-31 ม.ค. 59...
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
28 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา...
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
17 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 767 คน
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559...
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
08 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
สัมมนาเพื่อจัดทำแผนของสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ
เชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์