Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • กัญชา
  • อัคคีภัย
  • Songkran Festival 2019
  • แนะนำหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • กล้ามะกอก
หมอยาพาวิ่ง 2019 PHA NU RUN
10 มกราคม 2562
สมัครได้แล้ว ที่ www7.pha.nu.ac.th/minimarathon ...
ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1294 คน
ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
13 กรกฏาคม 2561
ผู้ตอบแบบสํารวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup และ www.facebook.com/ETDA.Thailand ...
[ข่าว] บุคลากร สนง.เภสัชฯ มน. ร่วมระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สนง.เลขานุการฯ ปี 2560-2564
20 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 782 คน
เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2560 – 2564 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผลสอบรวบยอดครั้งที่ 2/2561
03 เมษายน 2562
...
ประกาศตารางสอบปลายภาค เทอม 2/2561
13 มีนาคม 2562
ประกาศตารางการเรียนการสอนรายปี และ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
ตารางการเรียนการสอนรายปี สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เริ่มปีการศึกษา 2562 ...
[ประกาศ]ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
11 มกราคม 2562
...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม MCQ
คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต RX (ครั้งที่2)
ห้องไชยานุภาพ 2
ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์