Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  • In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
16 กันยายน 2559
กิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559...
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
30 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 1301 คณะเภสัชศาสตร์...
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับขวัญและปฏิญาณตนนิสิตใหม่
30 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 671 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
19 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ...
แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ
27 กันยายน 2559
ขอเชิญใช้แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ กรณี ผู้ยืมทราบรายชื่อหนังสือล่วงหน้าแล้ว (ออนไลน์)" ...
'ขอแจ้งปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT)'
08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี, ระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป...
ขอแจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
02 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
ขอแจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ไชยานุภาพ 6
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์