Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไลเทนนิ่งบอดี้โลชั่น
  • อบรม บทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
  • การประชุมวิชาการ รักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชฯ ครั้งที่ 3/2561
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ขอแสดงความยินดี นิสิตคว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยา
  • แนะนำหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคนใหม่
  • การประชุมวิชาการ โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย
[ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. นำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา จากประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทชั้นนำของประเทศ 14 แห่ง
16 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 4 นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 33 โครงการ ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
[ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ คอสเมติกส์ ปี 4
16 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] บุคลากรคณะเภสัชฯ ร่วมการประชุม ปขมท.
04 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 148 คน
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “ Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน ” ...
[ข่าว] COSNAT NU ร่วมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ระดับโลก
04 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน ASEANbeauty & ASEANhealth and wellness 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ตารางสอบปลายภาคเทอม 2/2560 และตารางสอบรอบยอดฯ ครั้งที่ 2/2560
09 เมษายน 2561
ประกาศตารางสอบปลายภาคเทอม 2/2560 และตารางสอบรอบยอดฯ ครั้งที่ 2/2560...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 194 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561...
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2560
23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 2790 คน
ประกาศตารางการเรีนยการสอน ภาคเรียนที่ 2-2560...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
ยุติการขอเปิดรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภ. 6308
ปิดรับงานวิจัยหรือการพัฒนาทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษา (สำหรับอาจารย์) เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์