Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • แนะนำบุคคลากร
  • cpe_online
  • ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
  • การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  • Rx19 Keep fighting! Come on, you can do it!
  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
12 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารระดับคณะฯ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) ครบรอบ 3 ปี
05 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
กิจกรรมบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดเสาหิน
24 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 108 คน
คณะเภสัชศาสตร์ นำกำลังศรัทธาที่ได้รับบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดเสาหินพร้อมถวาย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ วัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลก ...
พิธียกเสาเอก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ (สาขา 2)
29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามฤกษ์ดี ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีระกา เวลา 08.09 น. ณ บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2560
23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 481 คน
ประกาศตารางการเรีนยการสอน ภาคเรียนที่ 2-2560...
ประกาศตารางสอบปลายภาค เทอม 1 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศตารางสอบปลายภาค เทอม 1 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับประญาตรี ปีการศึกษา 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
05 กรกฏาคม 2560
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
สอบปลายภาค เทอม 1 (วันสุดท้าย)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบรวบยอดแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ ครั้งที่ 11/2560
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์