Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • 12 สิงหา มหาราชินี
  • NU OPEN HOUSE
  • การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  • Rx19 Keep fighting! Come on, you can do it!
  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม : ให้อาหารปลาพาเพลิน learn a lot
10 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30-18.00 น. ณ บ่อน้ำข้างสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปถานามหาวิทยาลัยนเรศวร และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี
29 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และเรียนรู้ชุมชน
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองแท้ ต.บ้านท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย ชมรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์...
นวัตกรรม : วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
08 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือน สิงหาคม 2560...
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
05 กรกฏาคม 2560
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
15 มีนาคม 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน) ได้ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา)...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
NU Openhouse
ทุกคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตเทียบชั้นปีที่ 5 นำเสนอกรณีศึกษาจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้อง ภ.3303 (1-8)
อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ (Lab sasety)
ไชยานุภาพ 2
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์