Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิส
16 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 212 คน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นำทีม Hair velet คว้ารางวัลชมเชย การประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 ในผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมด้วยระบบนำส่งอนุภาคไขมันแข็งฯ” ...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิ
16 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 215 คน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นำทีม Mimoza(มิโมซ่า) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 ในผลงาน “Mimoza Facial Cream (ครีมบำรุงผิวหน้า มิโมซ่า)” ...
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
12 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 191 คน
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
08 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์