Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560
01 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 369 คน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ โดย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัด "พีธีมอบเสื้อกาวน์" ประจำปีการศึกษา 2560 ...
เวทีเสวนางาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 6 และ RGJ Seminar
04 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ เข้าร่วมเวทีเสวนา "Future of Thai Health" ในงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 6 และ RGJ Seminar Series 119...
ต้อนรับสื่อสารมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และผลงานวิจัย
01 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1045 คน
นำสื่อมวลชนเข้าชมห้องปฏิบัติการและร่วมฟังการบรรยาย “ผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่กระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และผลิตภัณฑ์ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกาย” ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมใจกันปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง จำนวน 3,400 ต้น ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์