Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิ
16 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 228 คน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นำทีม Mimoza(มิโมซ่า) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 ในผลงาน “Mimoza Facial Cream (ครีมบำรุงผิวหน้า มิโมซ่า)” ...
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
12 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 216 คน
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
08 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560
01 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 523 คน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ โดย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัด "พีธีมอบเสื้อกาวน์" ประจำปีการศึกษา 2560 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์