Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
25 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 231 คน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ภ.1301 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอแสดงความยินดี ดร.ภก นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 204 คน
ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปถานามหาวิทยาลัยนเรศวร และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี
29 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 253 คน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และเรียนรู้ชุมชน
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 183 คน
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองแท้ ต.บ้านท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย ชมรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์