Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ขอแสดงความยินดี ดร.ภก นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปถานามหาวิทยาลัยนเรศวร และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี
29 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และเรียนรู้ชุมชน
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 198 คน
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองแท้ ต.บ้านท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย ชมรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์...
นวัตกรรม : วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์