Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
นวัตกรรม : วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 249 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Systematic Review และ Meta-analysis"
21 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 208 คน
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ไชยานุภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 'วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม”
20 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 117 คน
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
18 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 572 คน
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์