Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอนฯ
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนด้วย mind map" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ...
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ)
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 245 คน
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง 'สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8' และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 232 คน
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง "สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8" และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร *ขอขอบคุณผู้จัดทำวิดีโอ*...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์