Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • กัญชา
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
วิดิทัศน์ 20 ปี แห่งการบุกเบิกวิชาการเภสัชนเรศวร' กับอดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์
04 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 597 คน
เสวนา "20 ปี แห่งการบุกเบิกวิชาการเภสัชนเรศวร" กับอดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 20 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ...
ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี
25 กุมภาพันธ์ 2557
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี "สองทศวรรษ เภสัชนเรศวร (20th Anniversary Pharmacy NU)” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ...
วิดิทัศน์พิธีเปิดงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี
24 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 528 คน
วิดิทัศน์พิธีเปิดงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี ...
นิสิตเภสัช ม.นเรศวร คว้าแชมป์ 2 รางวัล 'หมอยา talent'
17 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 655 คน
นิสิตเภสัชฯ ม.นเรศวร คว้าแชมป์ 2 รางวัล 'หมอยา talent' ครั้งที่ 4 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์