Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 'วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปีฯ'
15 มกราคม 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี "สองทศวรรษ เภสัชนเรศวร (20th Anniversary Pharmacy NU)” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ...
ชมรมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มอบทุน
03 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 672 คน
ชมรมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มอบทุนสำหรับดำเนินการกิจกรรมของชมรม ประจำปีการศึกษา 2556...
ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
26 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 729 คน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 2556...
ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน(ศคภท.) ครั้งที่ 6
26 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 541 คน
งานประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน (ศคภท.) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 2556 โรงแรมท็อปแลนด์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและคณะเภสัชศาสตร์ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์