Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ขอเชิญตรวจวัดมวลกระดูกและความรู้มากมายเกี่ยวกับกระดูก ฟรี
09 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 656 คน
ขอเชิญตรวจวัดมวลกระดูกและความรู้มากมายเกี่ยวกับกระดูก ฟรี ได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ติดประตูทางออก รร.สาธิต ม.นเรศวร ...
ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร และนิสิตเก่า ประจำปี 2557
07 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18-20 และ 20-22 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ...
ขอแสดงความยินดี กับรางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2556 ประเภทบุคลากร
28 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 660 คน
ขอแสดงความยินดี กับคุณนัฐรดา กันแตง บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2556 ประเภทบุคลากร ...
วิดีทัศน์ เทคนิคการใช้ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ มีทั้งหมด 10 ตอน
02 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 661 คน
เทคนิคการผสมผงยาปฏิชีวนะ, แนะนำวิธีใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน,ยาเหน็บ ยาสวน, ยาพ่นจมูก สวนล้างจมูก ฯลฯ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์