Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
01 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 707 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตยอดเยี่ยม และนิสิตเดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 'รางวัลชนะเลิศ'
01 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 475 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดการนำเสนอผลงานในการควบคุมยาสูบของนิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน...
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoA)
27 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 609 คน
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoA) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
บริการคัดกรองโรค ฟรี '100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม'
24 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 558 คน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการคัดกรองโรค ฟรี "100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม" ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์