Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
สำรวจพื้นที่ทำสื่อสุขภาพสำหรับชุมชนลักษณะพิเศษ
20 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 558 คน
สำรวจพื้นที่ทำสื่อสุขภาพสำหรับชุมชนลักษณะพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก...
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐากร อุตมหาราช นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
17 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 541 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 1 ในจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 คนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ...
นำเสนอผลงานวิชาการ
03 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 565 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี...
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น
28 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 694 คน
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตเด่นประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์