Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร
27 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 542 คน
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร...
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
26 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 582 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม. นเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ...
'ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว' ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
24 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 635 คน
"ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว" ธรรมะกับชีวิตประจำวัน โดยคุณพัทธ์อินธิ์ จินต์วุธ ...
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556
23 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 569 คน
โครงการพัฒาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลในการบริหารงานในภาครัฐ"...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์