Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 '100 ปี เภสัชกรรมไทย'
23 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 648 คน
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 "100 ปี เภสัชกรรมไทย" การประชุมวิชาการหนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทย กับงานวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ครบรอบ 9 ปี ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 470 คน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต
22 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 581 คน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ "พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 573 คน
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์