Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  • ประชุมวิชาการ
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
  • การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • งานวิ่ง
[ข่าว] คณะเภสัชฯ มน. จับมือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1445 คน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
[ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ บริบาลปี 6
23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 476 คน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] 103 ปี แห่งวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 282 คน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในพิธีวันคล้ายวัน สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
[ข่าว] เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
22 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 และ 5 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 644 คน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
17 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 444 คน
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 529 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic...
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
20 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 976 คน
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ห้องไชยานุภาพ 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต RX (ครั้งที่2)
ห้องไชยานุภาพ 2
สอบครั้งที่ 2/2562 สอบใบประกอบวิชาชีพฯ (OSPE) นิสิตภ.บ.รหัส 56
คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์