Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  • ประชุมวิชาการ
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
  • การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • งานวิ่ง
[ข่าว] สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าคณะเภสัชฯ รอบที่ 2 (โควตา)
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 420 คน
เมื่อวันที่ 21 มษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตา) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] วันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ “การละเล่นพื้นบ้านไทย”
18 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ...
[ข่าว] Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 การประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร
17 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดโครงการ Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
เนื่องจากกองอาคารสถานที่จะทำการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย...
อ่านข่าวทั้งหมด
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์
03 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 936 คน
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
02 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1142 คน
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
สอบครั้งที่ 3 /2562 สอบใบประกอบวิชาชีพฯ (MCQ) นิสิตภ.บ.รหัส 56
คณะเภสัชศาสตร์
ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ไชยนุภาพ 6
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์