Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
[ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ บริบาลปี 6
23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 552 คน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] 103 ปี แห่งวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 305 คน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในพิธีวันคล้ายวัน สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
[ข่าว] เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
22 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 222 คน
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 และ 5 ...
[ข่าว] สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าคณะเภสัชฯ รอบที่ 2 (โควตา)
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 583 คน
เมื่อวันที่ 21 มษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตา) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ไชยานุภาพ 6
นำเสนอ Clerkship ครั้งที่ 2/2562
นำเสนอ Clerkship ครั้งที่ 3/2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์