Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
[ข่าว] สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าคณะเภสัชฯ รอบที่ 2 (โควตา)
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 473 คน
เมื่อวันที่ 21 มษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตา) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] วันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ “การละเล่นพื้นบ้านไทย”
18 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ...
[ข่าว] Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 การประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร
17 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดโครงการ Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
เนื่องจากกองอาคารสถานที่จะทำการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic...
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
20 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 991 คน
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษ...
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์
03 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 964 คน
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
02 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1164 คน
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศทำสัญญาฯนิสิตรหัส 62
ห้องไชยานุภาพ 2
ค่ายแรกพบกล้ามะกอก
คณะเภสัชศาสตร์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์