Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
[ข่าว] วันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ “การละเล่นพื้นบ้านไทย”
18 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 225 คน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ...
[ข่าว] Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 การประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร
17 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 176 คน
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดโครงการ Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 19.00-23.00 น.
21 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
เนื่องจากกองอาคารสถานที่จะทำการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย...
[ข่าว] 49 ผลงานวิจัย นิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมชั้นปีที่ 5
11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 269 คน
เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนองานวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 โดยมีนิสิตฯ จำนวน 89 คน ร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยทั้งหมด 49 ผลงาน ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์