Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
[ข่าว] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
คณาจารย์ และนิสิต จำนวน 17 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ...
[ข่าว] อบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence synthesis in healthcare and social sciences
12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence synthesis in healthcare and social sciences ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีเปิดกีฬา Health Science Game 2018
11 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 324 คน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 (Health Science Games 2018) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ทำบุญประจำปี สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติ ทำบุญพระสงฆ์ เนื่องในวันทำบุญประจำปี สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์