Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
พิธียกเสาเอก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ (สาขา 2)
29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 505 คน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามฤกษ์ดี ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีระกา เวลา 08.09 น. ณ บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
การประชุมวิชาการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Teleconferenceในหัวข้อเรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management”
25 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 230 คน
เนื่องใน “วันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องไชยานุภาพ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ...
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน 'วันมหิดล' ประจำปี 2560
22 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำประจำปีงบประมาณ 2560
21 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องมะตาด ฟ้าไทยฟาร์ม ร้านอาหารพิษณุโลก ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์