Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กลับหน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
 
  ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศ: 02 กรกฏาคม 2558 | จำนวนผู้อ่าน 1002 คน


ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ 
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 


Download : หลักสูตร ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม)

Download : หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

Download : หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Download : รายวิชานอกคณะฯ


ผู้ประกาศข่าว : งานบริการการศึกษา

Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์