Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ชมรมจิตอาสา และนิสิตเภสัชฯ ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม
วันที่ประกาศ: 24 สิงหาคม 2555 | จำนวนผู้อ่าน 784 คน
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายณัฐากร อุตมหารช นิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 และนิสิตชมรมจิตอาสา นำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรม ที่ให้แก่นิสิตที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในโครงการ "สานฝันปันน้ำใจสู่สังคม ปี 3" ไปมอบให้กับบ้านป้าเจียม สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด เพื่อเป็นทุนสมทบซื้ออาหารและรักษาพยาบาลให้แก่สุนัขจรจัด

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์