Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  เอกสารสำหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศ: 10 มิถุนายน 2556 | จำนวนผู้อ่าน 940 คน

เอกสารสำหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

เอกสารหมายเลข 1 คู่มือการทำสัญญา(นิสิตบริบาลเภสัชกรรม)

เอกสารหมายเลข 2 สัญญา(นิสิตบริบาลเภสัชกรรม)

เอกสารหมายเลข 3 กำหนดการการทำกิจกรรมของนิสิตใหม่

เอกสารหมายเลข 4 กฎระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารหมายเลข 5 คู่มือโครงการหอพัก

เอกสารหมายเลข 6 แบบคำขอสมัครทุนการศึกษา(ทุนได้เปล่า)

เอกสารหมายเลข 7 คุณสมบัติผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ.

เอกสารหมายเลข 8 แบบคำขอกู้ยืม กยศ.

เอกสารหมายเลข 9 แบบคำขอกู้ยืม กรอ.

เอกสารหมายเลข 10 คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอสมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 11 แบบคำขอสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 12 แบบกรอกประวัตินิสิต

เอกสารหมายเลข 13 เอกสารที่ต้องนำมาส่งเจ้าหน้าที่ในวันที่ 1 สิงหาคม 56

ผู้ประกาศข่าว : งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์