Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประมวลภาพ 'โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ '
วันที่ประกาศ: 26 มิถุนายน 2556 | จำนวนผู้อ่าน 600 คน

ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเนเซอรัลปาร์ค รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มานิต ประภาษานนท์ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 30 คน

สามารถดู VDO กิจกรรม ได้ที่นี้ : http://www.youtube.com/watch?v=kBPa3RojwZw  

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มานิต ประภาษานนท์ และทีมงาน ที่กรุณาจัดทำ VDO กิจกรรมที่น่าประทับใจให้กับพวกเราชาวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์