Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นำเสนอข้อมูล 'การทบทวนสถานการณ์การใช้ NRT นอกร้านยาในประเทศต่างๆ'
วันที่ประกาศ: 12 กรกฏาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 520 คน

นสภ.ปิยะวัฒน์ ดิลกธรสกุล นิสิตชั้นปีที่ 6  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอข้อมูล "การทบทวนสถานการณ์การใช้ NRT นอกร้านยาในประเทศต่างๆ " ในการสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะนำยา NRT (หมากฝรั่ง,แผ่นแปะ,ลูกอม)ออกมา จำหน่วยนอกร้านยา”  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง Executive room ชั้น
ดำเนินรายการโดย 
ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรร มเพื่อควบคุมยาสูบ
วิทยากรโดย 
1.ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 2.นายวินิต อัศวกิจวิรี ผู้อำนวยการกองสำนักยา
3.อ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 สนับสนุนโดย แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมยา สูบ

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์