Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับคณะวิศวฯ และคณะทันตแพทย์ฯ
วันที่ประกาศ: 07 สิงหาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 593 คน

นสภ. ณัฐากร อุตมหาราช และนิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดย ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค อ.ดารณี เชียวชาญธนกิจ และคุณศรีสัจจา เปาจีน เดินทางเข้าร่วมเพื่อออกค่ายอาสา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

·   

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์