Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ม.นเรศวร
วันที่ประกาศ: 06 ตุลาคม 2558 | จำนวนผู้อ่าน 461 คน
- กองบริหารการวิจัยเวียนแจ้งแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ม.นเรศวร  (220,000/180,000/100,000 บาท) ดังนี้
1. ให้นักวิจัยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) แยกตามสาขาของงานวิจัย ดังนี้
1.1 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สิทธิบัตร และ/หรือ
- อนุสิทธิบัตร และ/หรือ
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีค่า impact factor (อยู่ในฐาน ISI/SCOPUS) และ/หรือ
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่มีค่า impact factor (อยู่ในฐาน ISI/SCOPUS) 
1.2 งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ (ฐาน TCI กลุ่ม 1) และ/หรือ
- ลิขสิทธิ์

2. หากนักวิจัยค้างปิดโครงการตามตัวชี้วัด ให้ติด Blacklist งดให้ทุน 2 ปี และหากละทิ้งผลงานให้ติด Blacklist งดให้ทุน 3 ปี

อ่านบันทึกข้อความแจ้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ม.นเรศวรเพิ่มเติม Click here
ผู้ประกาศข่าว : sirintip
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์