Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประกาศรับ Concept paper วช. ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัย...
วันที่ประกาศ: 10 มิถุนายน 2559 | จำนวนผู้อ่าน 294 คน
ประกาศรับ Concept paper วช. ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม กำหนดส่งข้อเสนอฯ :: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59 เอกสารที่ต้องจัดส่ง :: (1) เอกสารเชิงหลักการ 10 ชุด (2) แผ่น CD บันทึกข้อมูลเอกสารเชิงหลักการ 1 แผ่น รายละเอียดประกาศฯ, คุณสมบัติผู้ขอรับทุน, การจัดส่งเอกสาร :: สามารถดูเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 2. Download เอกสาร :: www.nrct.go.th (เลือกหัวข้อ "ข่าวทุนวิจัย")

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์