Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. ดูงานบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด และ บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด
วันที่ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 1186 คน

 นิสิตคอสเมติกส์ มน. ดูงานบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด 

และ บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด          

          เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 และ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค,น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพื่อใช้ใอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร และยา (2) บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในธุรกิจเครื่องสำอางของผู้บริหารที่ทีมงานวิจัย

          คุณสรัญญา เสมสายัณห์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด และคณะ ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบการจัดการวัตถุดิบตั้งแต่เป็นพืชจนกระทั่งผ่านกระบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานจนกลายเป็นน้ำหอมหรือสารแต่งกลิ่นเพื่อใช้สำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค            คุณศิริพร กล้าอาษา ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และผู้จัดการโรงงาน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งบริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งระบบการจัดการโรงงานแบบ Good Manufacturing Practice (GMP)และการผลิตเครื่องสำอางแบบ Halal ซึ่งนิสิตสามารถได้รับความรู้ที่เป็นประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในอนาคต


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์