Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ผู้เข้าประกวดร้องเพลง 'Pharmacy singing Challenge 2011' รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2555 | จำนวนผู้อ่าน 904 คน

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่ง และวงดนตรีโฟล์คซอง "Pharmacy singing Challenge 2011"  รอบชิงชนะเลิศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 คนสุดท้าย ดังนี้

P1 นางสาวพณิชชา  พานิชกุล  ชั้นปีที่ 1

P3 นายจักรกฤษ ห่ามกระโทก ชั้นปีที่ 4

P4 นายณัฐกิตติ์ คับเพียง  ชั้นปีที 2

P5 นางสาวสุนันทา แก้วสระแสน ชั้นปีที่ 3

P6 นายภูริต ธนะรังสฤษฎ์ ชั้นปีที่ 5

P10 นางสาวสุลักษณ์ ยศสมบัติ ชั้นปีที่ 3

P13 นางสาวหนึ่งฤทัย ใบวุฒิ  ชั้นปีที่ 4

P14 นางสาวฯฐวดี ดิษเทศ ชั้นปีที่ 2

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์