Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชน
วันที่ประกาศ: 06 กุมภาพันธ์ 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1291 คน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งผลงานนิสิตเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชน จัดโดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) โดยนิสิตเภส้ชศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 2 รางวัล และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อีก 1 รางวัล

ประเภทสูงกว่าปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Developing guideline for screening and referral Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) suspected cases by community pharmacist in Surin Province ของ ภก. กิตติกร ริรัตนพงษ์ (IS ป.โท) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครการเภสัชกรนเรศวร... ชวนทหารเลิกสูบบุหรี่ ของสถานปฏิบัตกรรมชุมชน (ร้านยาคณะฯ)

ประเภทปริญญาตรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาและประเมินคุณภาพด้านคุณลักษณะของสือชุการเรียนการรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังด้วยตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป

นสภ. สิริวรรณ อินคำปา  นิสิตชั้นปีที่ 5

นสภ. วรางคณา ข่ายทอง  นิสิตชั้นปีที่ 5

นสภ. โสภิดา ใจเย็น นิสิตชั้นปีที่ 5

นสภ. โสรัตยา ศรีเดช นิสิตชั้นปีที่ 5

โดยมี ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฏา เป็นที่ปรึกษา

ผู้ได้รับรางวัลจะจัดโปสเตอร์แสดงผลงานและรางวัลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์