Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  2 รางวัล สุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 'Patient Counseling Event'
วันที่ประกาศ: 22 กุมภาพันธ์ 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1213 คน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 "Patient Counseling Event"  ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย นสภ.ทิพารัตน์ ประสาทสิทธิ์ และ นสภ. ศศิมาภรณ์ แหยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย และ นสภ.สุฑามาศ ตานะเศรษฐ นิสิตชั้นปีที่ 6 และ นสภ.ณัฐพงศ์ ทิตวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์