Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  องค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1198 คน

องค์การเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิง สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในโครงการ "สานฝันปันน้ำใจสู่สังคม ปี 3 " จำนวนทั้งหมด 6 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่าน ณ ห้อง ภ. 1311 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ ซิ้มสมบูรณ์ผล
 
2. นายปิยะวัฒน์ ดิลกธรสกุล
 
3. นางสาวกมลชนก คล่ำคง
 
4. นางสาวพัชรฎา เดือนดาว
 
5. นายพีรพงษ์ มีสมเพิ่ม
 
6. นายณัฐากร อุตมหาราช

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์