Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 22 สิงหาคม 2555 | จำนวนผู้อ่าน 561 คน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบได้จัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยพิเศษ เวลา 12.00-13.30 น. เรื่อง การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ประธานเปิดการเสวานา และมี ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เครือข่ายฯได้เชิญ มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม และได้รับป้ายคณะเภสํชศาสตร์ปลอดบุหรี่ รวม 9 มหาวิทยาลัยร่วมเสวนา เช่น ม. มนเรศวร,เชียงใหม่,ขอนแก่น,มหาสารคาม,สยาม,อีสเทิร์นเอเชีย,พะเยา,ศรีนครินทรวิโรฒ,พายัพ เขตแม่คาว จากทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา และ ถอดบทเรียน โดยมี ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน พูดถึงความเป็นมาของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ความคาดหวังและแนวทางการทำงานเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

แหล่งที่มา : http://www.smokefreepharmacy.com/news.php?newscat=3&newsid=56

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์