Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
วันที่ประกาศ: 24 สิงหาคม 2555 | จำนวนผู้อ่าน 811 คน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นางสาวพัชรฎา เดือนดาว นางสาวกมลชนก คล่ำคง และนายปิยะวัฒน์ ดิลกธรสกุล นิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 นำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรมให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในโครงการ "สานฝันปันน้ำใจสู่สังคม ปี 3 " ไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก และนำนิสิตชั้นปีที่ 1-5 ไปช่วยจัดระบบยาในห้องพยาบาลของสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากยาเหลือใช้และการจัดเก็บยาที่อาจให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ได้ โดยมีศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภญ.นิสา หวังเรืองสถิตย์ รุ่นที่ 8 และ อ. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รุ่นที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมกับนิสิตดังกล่าวด้วย

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์