Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตและบุคลากร คณะเภสัชฯ มน. เข้าร่วมกิจกรรม Google Day และอบรมการใช้ Google Apps.
วันที่ประกาศ: 14 กันยายน 2555 | จำนวนผู้อ่าน 650 คน

นิสิตและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ และคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเรศวร ซึ่งเป็นคณะนำร่องในการใช้ Google Apps ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Google Day และอบรมการใช้ Google Apps for Education เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์