Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 555 คน

แผนงานเครื่อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) เรื่อง มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) โดยมี ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ภก. คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากร Mr. Martin Leaver จากประเทศอังกฤษ และทนพ. ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ผู้จัดการสถาปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมด้วย คณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์