Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
วันที่ประกาศ: 07 สิงหาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 457 คน

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม.ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดย นสภ. ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล และ นสภ. น้ำฟ้า แว้นแคว้น นิสิตชั้นปีที่ 6 เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลในโรคหวัดเจ็บคอและท้องเสีย  และนสภ. ณัฐากร อุตมหาราช ประธานชมรมจิตอาสา และนสภ. ณัฐนันท์ ชิดสูงเนิน อตีดประธานสโมสรนิสิตฯ  และนิสิตเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรังและให้คำปรึกษาด้านยาและยาเหลือใช้ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์