Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  นำเสนอผลงานวิชาการ
วันที่ประกาศ: 03 กันยายน 2556 | จำนวนผู้อ่าน 562 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม พร้อมนายธเรศ แก้วบวรรัตน์ และนางสาวธิดาวรรณ จีนกุล เป็นตัวแทนในนามคณะเภสัชศาสตร์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 1. การดูแลระบบยาในชุมชนลักษณะพิเศษที่พิษณุโลกปัญญานุกูล และสถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2. ปัญหายาเหลือใช้ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเนรศวร 3. ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการเภสัชกรนเรศวรชวนเพื่อนเลิกเลิกบุหรี่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (The International Union of Health Promotion and Education : IUHPE) ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ "การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health)" เมื่อวัที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์