Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ควันหลงงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและงานคืนสู่เหย้า...
วันที่ประกาศ: 09 มีนาคม 2557 | จำนวนผู้อ่าน 789 คน

บรรยากาศงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและงานคืนสู่เหย้า “มะตาดบาน ณ ลานเสลา ครั้งที่ 2” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

**** ขอขอบคุณ ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง สำหรับการแบ่งปันวิดิทัศน์ ****


การแสดงจินตลีลาชุด "ยอยศพระลอ" ของนิสิตชั้นปี 4 ในงานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและงานคืนสู่เหย้า “มะตาดบาน ณ ลานเสลา ครั้งที่ 2” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก

 


การแสดงโชว์ลีดเดอร์ของนิสิตชั้นปี 1 ในเพลงศักดิ์ศรีเภสัชและเพลงแสงศรัทธา ในงานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและงานคืนสู่เหย้า “มะตาดบาน ณ ลานเสลา ครั้งที่ 2” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก


 

 

การแสดงโขนชุด “ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง” โดย นสภ.พีรพงศ์ มีสมเพิ่ม (ฟิวส์) นิสิตชั้นปีที่ 4 ในงานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและงานคืนสู่เหย้า “มะตาดบาน ณ ลานเสลา ครั้งที่ 2” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก


 


ผู้ประกาศข่าว : Atawits
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์