Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ประกาศ: 06 ตุลาคม 2557 | จำนวนผู้อ่าน 568 คน

 

ผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 17 จำนวน 1 ทุน ในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยประกาศรับสมัครนิสิต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557
 
ทั้งนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและฝากประชาสัมพันธ์ต่อคนรู้จักด้วยนะคะ
ถ้ามีใครสนใจจะสมัคร ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว (โทร.0 5596 1825) หรือติดต่อผ่านพี่เดียร์ (โทร.0 5596 3650) ก็ได้ค่ะ

 

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์