Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัคร ทุน คปก. PhD (Pharmaceutical Sciences) ด่วน!!!
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2557 | จำนวนผู้อ่าน 1176 คน

รับสมัคร ทุน คปก. PhD (Pharmaceutical Sciences)

สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัยต่างประเทศ 6-12 เดือน
 
คุณสมบัติ

- ป.โท หรือ ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง

- จบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สนใจสมัคร ส่ง transcript คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และประวัติ (CV) ไปที่ nanteetipl@yahoo.com, nanteetipl@nu.ac.th 

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ โทร 088-280-4301 หรือทาง email

 

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์