Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัคร ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา หรือ วทม. เครื่องสำอาง]
วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2557 | จำนวนผู้อ่าน 913 คน
 ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา หรือ วทม. เครื่องสำอาง] 

 ทุนค่าครองชีพ (8000 บาท/เดือน) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี

 คุณสมบัติ

 ทุนค่าครองชีพ (8000 บาท/เดือน) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี

- จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา วิศวะเคมี จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง 

- เกรด เฉลี่ย ป.ตรี > 3.00 

- คะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คะแนนเทียบเท่า TOEFL 470 หรือ IELTS 4.0 (โทรสอบถามรายละเอียด) 

สนใจสมัคร ส่ง transcript คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และประวัติ (CV) ไปที่ pphrase @yahoo.com, wareet@nu.ac.th 

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย ทาง email รับสมัครตลอดปี


ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์