Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัครทุนการศึกษา ป. เอก [วทด. เภสัชศาตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)]
วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2557 | จำนวนผู้อ่าน 834 คน


ทุนการศึกษา ป. เอก [วทด. เภสัชศาตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)]

ทุนค่าครองชีพ (8000 บาท/เดือน) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ปี (4 ปี สำหรับตรีต่อเอก)

คุณสมบัติ

- จบ/กำลังจะจบ ป.โท (ตรี)   เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  อุตสาหกรรมเกษตร  สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี  ชีวเคมี ชีววิทยา วิศวะเคมี  จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง

- เกรด เฉลี่ย ป.โท > 3.50 (ถ้าเป็นตรีต่อเอก เกรด เฉลี่ย ป.ตรี > 3.50)

- คะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คะแนนเทียบเท่า TOEFL 500 หรือ IELTS 5.0 (โทรสอบถามรายละเอียด)

สนใจสมัคร ส่ง transcript คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และประวัติ (CV) ไปที่  pphrase @yahoo.com,  wareet@nu.ac.th 

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย ทาง email

รับสมัครตลอดปีผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์