Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัครทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา]
วันที่ประกาศ: 04 มิถุนายน 2558 | จำนวนผู้อ่าน 612 คน

รับสมัครทุนการศึกษาระดับ ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา]

ทุนค่าครองชีพ (8000 บาท/เดือน) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี

คุณสมบัติ

ทุนค่าครองชีพ (8000 บาท/เดือน) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี 

- จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง

- เกรด เฉลี่ย ป.ตรี > 3.00

- คะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คะแนนเทียบเท่า TOEFL 470 หรือ IELTS 4.0 (โทรสอบถามรายละเอียด)
สนใจสมัคร ส่ง transcript คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และประวัติ (CV) ไปที่ nanteetipl@yahoo.com, nanteetipl@nu.ac.th 
สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ ทาง email
รับสมัครตลอดปี

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์