Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัครนิสิตศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา (2 ทุนการศึกษา)
วันที่ประกาศ: 25 กรกฏาคม 2560 | จำนวนผู้อ่าน 362 คน


รับสมัครนิสิตศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา (2 ทุนการศึกษา)


รับนิสิตเข้าเรียน ปริญญาโทสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ (มีทุนการศึกษาให้)

คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยผลการเรียนที่ดี

-สนใจการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

โทร 081-4817350 email: k_ingkaninan@yahoo.com

2. ดร. ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร โทร 088-2822668 email: prapapantem@gmail.com


ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์