Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] ร่วมกิจกรรมงานประชุมประจำปี ของ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ประกาศ: 18 มีนาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 216 คน

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานประชุมประจำปีของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์โดย ตัวแทนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจิตอาสาช่วยกิจกรรมการประชุม ในส่วนของการรับลงทะเบียน เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ และส้รางรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถดูภาพเพิ่มเติม คลิก

อาจารย์ ดร.ภญ.ชวนชม  ธนานิธิศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
ภก.กฤษฏิ์  วัฒนธรรม และ ภญ.พัณณ์ชิตา สุวรรณประเสริฐ เภสัชกรประจำสถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในประเด็น We are family pharmacists 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์