Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] 49 ผลงานวิจัย นิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมชั้นปีที่ 5
วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 287 คน
[ข่าว] 49 ผลงานวิจัย นิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมชั้นปีที่ 5
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนองานวิจัย รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี รหัสรายวิชา 199591 สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5   โดยมีนิสิตฯ จำนวน 89 คน ร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยทั้งหมด 49 ผลงาน  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย กระบวนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรี เป็นกระบวนหลักที่พึงประสงค์ทั้งในส่วนสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
(1)   การนำเสนอโครงงานวิจัย Oral Presentation ในวันที่ 9-10 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 4 และ 5 คณะเภสัชศาสตร์
(2)   การนำเสนอโครงงานวิจัย Poster Presentation ในวันที่ 11 เมษายน 2561 
ณ บริเวณโถงอาคาร 1 (ฝั่งห้องคอมพิวเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์


ภาพเพิ่มเติม คลิก

           ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางคณาจารย์ร่วมประเมินการนำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะผลงานของนิสิต เพื่อการพัฒนาทักษะและต่อยอดสืบต่อไป 


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์