Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 การประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 204 คน

[ข่าว] Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 10

การประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดโครงการ Cosmetic Fair ครั้งที่ 10 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยภายในงานจัดให้มีการประกวดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากสมุนไพรและการร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล จากนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง 2 จัดอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับซึ่งเป็นการศึกษาสมุนไพร ที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง ทั้งด้านทางเคมี ข้อมูลพื้นบ้าน การพัฒนาสารสกัด การควบคุมคุณภาพ การผลิต ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ และการนำมาใช้ในทางเครื่องสำอาง เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตน ตามอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และเพื่อเตรียมตัวให้นิสิตได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางในอนาคต โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางที่มีความทันสมัยและเป็นสากลได้อย่างดี รวมถึงเป็นการให้นิสิตสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตั้งแต่การริเริ่มเลือกสมุนไพรและศึกษาข้อมูล กระบวนการสกัด กระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จนถึงการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค 


มุ่งพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นผลงานวิจัยจากภูมิปัญญาไทย สู่การเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทันสมัยเป็นสากล มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ นิสิตร่วมจัดทำจำนวน 5 บูธ ดังนี้

   (1)  บูธ “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า พูล” นำเสนอ ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟัน จาก ใบพลู

   (2)  บูธ “Pumpkinrella” นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ Mark และ Serum จาก น้ำมันเมล็ดฟักทอง

   (3)  บูธ “Beauty and the Ruby” นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ peel-off mask glitter และ scrub soap จาก   

        ทับทิม

   (4)  บูธ “Destiny of okra” นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ Cushion และ Gel creams จาก เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

   (5)  บูธ “Sleeping Beauty & The Culantro” นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ERRYN Culantro Facial

         cleansing Foam และ ERRYN Acne spat touch gel จาก ผักชี้ฝรั่ง
และขอแสดงความยินดี กับนางสาวมานา  กิจพฤกษ์ นางสาวศศิศ  สุขสุมิตร นางสาวกฤติญา  กมละคร นายธนากร สุวรรณชื่น นางสาววนารี รักประชา และนางสาวสิริกร ไชยสลี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 เจ้าของบูธ Beauty and the Ruby ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ peel-off mask glitter และ scrub soap จาก ทับทิม คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม และ รางวัล popular vote


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์