Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ บริบาลปี 6
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 566 คน


[ข่าวปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ บริบาลปี 6
          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมพิธีผู้ข้อมืออวยพรนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีผูกข้อมือแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา, การแนะนำกองพัฒนาศิษย์เก่า, การให้แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ, การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจากพี่สู่น้อง, การแนะนำสถานที่ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ และการประกาศรางวัล Vote ที่สุดแห่งชั้นปี Rx Nu รุ่น 20 “ Look... Like… Love ” ซึ่งได้ผู้คว้ารางวัล ดังนี้1. ผู้คว้ารางวัล “ Look ” นสภ.สิตานันท์ นุชโพธิ์ 
 ว่าที่เภสัชกรสุดสมาร์ท หน้าตาดี วิชาการก็เด่น เป็นคนรอบรู้
2. ผู้คว้ารางวัล “ Like ” นสภ.วราลี หัตถแพทย์ 
เสียสละ เมตตา อารีย์ แสนดีอย่างนี้ ไม่ชอบไม่ได้แล้ว
3. ผู้คว้ารางวัล “ Love ” นสภ.พัฒน์พงศ์ นิโรจน์ 
นี่แหละสัญลักษณ์ของชั้นปี เอ่ยถึงผู้นี้ ใช่เลยเป็นที่รักของทุกคน

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

 
ขอบคุณภาพถ่ายจาก : งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์