Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] คณะเภสัชฯ มุ่งสู่การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 262 คน

[ข่าว] คณะเภสัชฯ มุ่งสู่การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0


          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม  ตะหน่อง นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร พร้อมนำเสนอประสบการณ์การสร้าง Application Plugin on Desktop เพื่อจัดการระบบข้อมูลงานร่วมกันผ่าน Database Free Online (One page One Stop Services) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อออนไลน์ (ฐานข้อมูลเดียวกัน)

          ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน ได้รับความรู้ เทคนิค และแนวทางการจัดการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์