Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] นิสิตบริบาลเภสัชกรรมฯ มน. ลุยสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ: 01 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 708 คน

[ข่าวนิสิตบริบาลเภสัชกรรมฯ มน. ลุยสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2


     เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 ภาคปฏิบัติการ (OSPE) สำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

     การสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ภาคปฏิบัติการ (OSPE) เป็นลักษณะสถานการณ์จำลองและให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติเสมือนเป็นเภสัชกรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงๆ โดยอาจารย์ผู้ประเมิน ให้คะแนนตามเกณฑ์การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ ประเมินองค์ความรู้ของนิสิตให้พร้อมที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 นิสิตสอบ ภาคบรรยาย (MCQ) เป็นลักษณะการสอบข้อเขียน โดยนิสิตสามารถตรวจสอบการประกาศผลสอบได้ในวันที่ 4  มิถุนายน 2561 ทาง www.pha5.nu.ac.th และระบบทะเบียนออนไลน์  www.reg.nu.ac.th 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์